Gminy

Oferta dla gmin

profesjonalne produkty fotogrametryczne dla każdego
Oferowane przez nas produkty fotogrametryczne znacząco ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji przez organy administracji samorządowej. W połączeniu z systemami GIS stanowią nowoczesne narzędzie w zarządzaniu miastem lub gminą przez poszczególne wydziały i referaty. Są przydatne na etapie projektowania, planowania i realizacji zadań, a także pomagają śledzić i ocenić zachodzące zmiany w przestrzeni miejskiej.

Na opracowanych przez nas ortofotomapach, bardzo łatwo jest wykryć wszelkie nielegalne działania prowadzone w granicach danej gminy. Najczęściej zajmujemy się wykrywaniem samowolnie postawionych budynków, dzięki czemu do kasy miasta wpływa więcej pieniędzy z tytułu podatku od nieruchomości.

Innym istotnym problemem, z którymi borykają się gminy jest nielegalne wydobycie kopalin. Szacuje się, że co trzecie wyrobisko kopalin pospolitych (piasków i żwirów, wapieni, surowców ilastych itd.) jest nielegalne, czyli bez koncesji. Taki proceder uderza oczywiście w budżet gminy, która nie otrzymuje należnych opłat. Specjalizujemy się w wydawaniu opinii sądowych na podstawie zarejestrowanych przez nas aktualnych zdjęć lotniczych, ale również na podstawie pozyskanych przez nas danych archiwalnych.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi