Górnictwo

gornictwo kopalnia dolomitu

Kopalnia dolomitu (2013; EUROSYSTEM S.A.)

Oferta dla górnictwa i przemysłu wydobywczego

profesjonalne produkty fotogrametryczne dla każdego

OFERUJEMY:

 • określenie objętości składowisk, hałd, zwałowisk
 • obliczanie objętości wydobytej kopaliny
 • inwentaryzacja surowców gromadzonych na zwałowiskach
 • monitorowanie zmian w czasie dla kopalni odkrywkowych, kamieniołomów, hałd (stały nadzór prowadzonej eksploatacji)
 • analiza deformacji
 • modelowanie 3D, wizualizacje obiektów i obszarów

Podstawowe produkty

 • ortofotomapy (RGB i CIR)
 • Numeryczny Model Terenu (NMT)
 • Numeryczny Model Powierzchni Terenu (NMPT)
 • georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 • wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu(wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Analizy
 pomiary objętości
 inwentaryzacja surowców gromadzonych na zwałowiskach
 monitorowanie zmian w czasie dla kopalni odkrywkowych, kamieniołomów, hałd
 analiza deformacji

Dodatkowe uwagi