Kontakt

Skorzystaj z odpowiedniego formularza, aby zapytać o ofertę

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu

Analizy
 analiza obsady
 mapa wskaźników roślinności
 mapa spadków
 mapa ekspozycji
 analizy zmian pokrycia terenu (analizy czasowe)

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu

Analizy
 analiza obsady
 mapa wskaźników roślinności
 mapa spadków
 mapa ekspozycji
 analizy zmian pokrycia terenu (analizy czasowe)

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu(wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Analizy
 pomiary objętości
 inwentaryzacja surowców gromadzonych na zwałowiskach
 monitorowanie zmian w czasie dla kopalni odkrywkowych, kamieniołomów, hałd
 analiza deformacji

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości