Leśnictwo

uas leśnictwo eurosystem

Oferta dla leśnictwa

profesjonalne produkty fotogrametryczne dla każdego

OFERUJEMY:

 • monitoring obszarów leśnych
 • analizy przestrzennego rozkładu struktury gatunkowej drzew
 • określenie kondycji lasu na podstawie wskaźników wegetacyjnych
 • wykrywanie martwych drzew
 • oszacowanie szkód po huraganach i innych klęskach naturalnych
 • określenie stref uszkodzenia lasu oraz stopni uszkodzenia drzewostanu
 • precyzyjny pomiar powierzchni

Podstawowe produkty:

 • barwne zdjęcia lotnicze
 • zdjęcia w bliskiej podczerwieni
 • ortofotomapy
 • numeryczne modele terenu
 • numeryczne modele pokrycia terenu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi