Ochrona środowiska

ochrona środowiska

Miejsce segregowania odpadów (Chorzów, Eurosystem 2013)

Oferta dla instytucji ochrony środowiska

profesjonalne produkty fotogrametryczne dla każdego

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Nazwa firmy

Lokalizacja

Powierzchnia

Produkty
 barwne zdjęcia lotnicze
 zdjęcia lotnicze w bliskiej podczerwieni
 mozaika zarejestrowanych zdjęć
 ortofotomozaika
 numeryczny model terenu
 numeryczny model pokrycia terenu
 georeferencyjna, trójwymiarowa chmura punktów (XYZ RGB)
 wizualizacje, fotorealistyczne modele 3D

Dodatkowe uwagi