Zakres usług

1Lidar
Lotniczy skaning laserowy, często określany przez akronim LIDAR (ang. Light Detection and Ranging) jest nową, dynamicznie rozwijającą się technologią pozyskiwania informacji o powierzchni terenu.
2Skanowanie laserowe
Firma nasza oferuje usługę skanowania laserowego (3D) budynków, wnętrz i innych obiektów bryłowych.
3Fotogrametria cyfrowa
Fotogrametria cyfrowa to najnowsza i najszybciej rozwijająca się dziedzina w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii.
4Geodezyjne pomiary GPS
NAVSTAR Global Posintioning System (GPS) - globalny system do wyznaczania pozycji, prędkości i czasu w dowolnym miejscu kuli ziemskiej, oparty na satelitarnych sygnałach radiowych pozwala...
5Ewidencje gruntów i budynków
Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) - jest to jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, o ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
6Terenowa kontrola obszarów rolnych zgłoszonych do dopłat obszarowych
Począwszy od 2004 roku, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, EUROSYSTEM Sp. z o.o. uczestniczy w pracach kontrolnych realizowanych na zamówienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
7Usługi poligraficzne
Oferujemy Państwu również kompleksowe usługi z zakresu reprodukcji i składu dokumentacji. Dysponujemy najnowocześniejszymi w chwili obecnej na rynku sprzętem firm Oce, Xerox i Ricoh.